Корзина
10 отзывов
Контакты
Буксукар
+380991309964
+380961796454
Геннадий
УкраинаКиев

Історія німецької мови. Посібник

Історія німецької мови. Посібник
  • В наличии

150 грн.

Історія німецької мови. Посібник
150 грн.
В наличииІсторія німецької мови. Посібник
Купить
+380991309964
  • +380961796454
Купить
+380991309964
  • +380961796454
  • График работы
  • Адрес и контакты
возврат товара в течение 14 дней по договоренности

Левицький В. В. НОВА КНИГА, 2007

There is no content for this page Передмова
ЧАСТИНА 1. Передісторія німецької мови
Розділ 1. Предмет і завдання курсу «Історія німецької мови»
1.1. Що вивчає історія мови
1.2. Завдання курсу «Історія мови»
1.3. Причини мовних змін
1.4. Зв’язок історії мови з іншими науками
1.5. Періодизація історії німецької мови
Розділ 2. Передісторія німецької мови
2.1. Прабатьківщина індоєвропейців і германців
2.2. Основні особливості фонетичної й граматичної
будови прагерманської мови
2.2.1. Фонетична будова
2.2.2. Морфологічна будова
2.2.3. Лексичний склад прагерманської
2.3. Франкська держава й утворення німецьких народностей
ЧАСТИНА 2. Давньоверхньонімецький період
Розділ 1. Загальні відомості про давньоверхньонімецьку мову
1.1. Територія поширення й діалекти давньоверхньонімецької мови
1.2. Пам’ятники писемності двн. періоду
1.3. Особливості двн. поетичних текстів
1.4. Орфографія двн. мови
Розділ 2. Фонетика давньоверхньонімецької мови
2.1. Давньоверхньонімецький консонантизм
2.1.1. Другий пересув приголосних
2.1.2. Фонеми h, w, r, s
2.1.3. Чергування приголосних
2.1.4. Подвоєння приголосних
2.1.5. Система двн. консонантизму і її походження
2.1.6. Позначення приголосних звуків у двн. текстах
2.2. Двн. вокалізм
2.2.1. Загальна характеристика двн. вокалізму
2.2.2. Переломлення
2.2.3. Умлаут
2.2.4. Монофтонізація й дифтонізація
2.2.5. Система двн. вокалізму і її походження
Короткі висновки
Розділ 3. Морфологія давньоверхньонімецької мови
3.1. Вступні зауваження
3.2. Іменник
3.2.1. Категорії іменника
3.2.2. Відмінювання іменника
3.3. Прикметник у двн. мові
3.3.1. Відмінювання прикметників
3.3.2. Ступені порівняння прикметників
3.3.3. Прислівник і прийменники у двн. мові
3.4. Займенник
3.4.1. Особові займенники
3.4.2. Присвійні займенники
3.4.3. Вказівні займенники
3.4.4. Питальні й відносні займенники
3.4.5. Неозначені й заперечні займенники
3.5. Числівник
3.6. Дієслово
3.6.1. Категорії дієслова
3.6.2. Морфологічна класифікація дієслів
3.6.3. Дієвідміна сильних дієслів (індикатив)
3.6.5. Утворення форм способів (кон’юнктив й імператив)
3.6.6. Неправильні дієслова
3.6.7. Інфінітив і дієприкметники у двн. мові
3.6.8. Виникнення аналітичних форм дієслова
Короткі висновки
Розділ 4. Основні особливості двн. синтаксису
4.1. Порядок слів у простому реченні
4.2. Значення й уживання відмінків
4.3. Особливості вираження й уживання членів речення
4.4. Дієприкметникові звороти
4.5. Вираження заперечення
4.6. Складне речення
Короткі висновки
Розділ 5. Лексичний склад двн. мови
5.1. Загальна характеристика лексичного складу двн. мови
5.2. Найдавніші запозичення у двн. мову
5.3. Виникнення слова deutsch
5.4. Власні імена у двн. мові
5.5. Одиниці виміру у двн. мові
5.6. Словотвір у двн. мові
ЧАСТИНА 3. Середньонімецький період
Розділ 1. Загальна характеристика свн. мови
1.1. Хронологічні й територіальні рамки свн. мови
1.2. Середньоверхньонімецькі діалекти
1.3. Середньоверхньонімецькі пам’ятки писемності
Розділ 2. Фонетика свн. мови
2.1. Розвиток вокалізму
2.1.1. Редукція голосних
2.1.2. Розвиток умлаута
2.1.3. Зміни в складі дифтонгів
2.1.4. Склад і походження свн. голосних
2.2. Розвиток консонантизму
Короткі висновки
Розділ 3. Морфологія й синтаксис свн. мови
3.1. Іменник
3.1.1. Відмінювання іменників
3.1.2. Утворення множини іменників
3.2. Дієслово
3.2.1. Зміни в системі дієвідміни дієслів
3.2.2. Слабкі дієслова із змінною кореневою голосною
3.2.3. Претерито-презентні дієслова
3.2.4. Утворення кон’юнктива
2.2.5. Розвиток аналітичних форм дієслова
3.3. Прикметник, займенник і числівник
Короткі висновки
3.4. Основні особливості свн. синтаксису
3.4.1. Порядок слів у реченні
3.4.2. Уживання заперечення
3.4.3. Розвиток артикля
3.4.4. Основні сполучники й сполучні слова в складному реченні
Короткі висновки
4. Зміни в словниковому складі свн. мови
ЧАСТИНА 4. Новонімецький період
Розділ 1. Загальна характеристика новонімецького періоду
1.1. Хронологічні рамки новонімецького періоду
й нововерхньонімецькі діалекти
1.2. Сфери вживання німецької мови
1.3. Утворення німецької літературної мови
1.4. Нормалізація літературної мови
Розділ 2. Розвиток фонетичної системи нововерхньонімецької мови
2.1. Завершення дифтонгізації й монофтонгізації
2.2. Кількісні зміни голосних
2.3. Лабіалізація й делабіалізація
2.4. Зниження голосних
2.5. Ненаголошені голосні
2.6. Зміни в системі консонантизму
2.7. Розвиток орфографічних норм німецької мови
Розділ 3. Основні зміни в граматичній будові німецької мови
Розділ 4. Розвиток словникового складу новонімецької мови

Информация для заказа
  • Цена: 150 грн.