Корзина
10 отзывов
Контакты
Буксукар
+380991309964
+380961796454
Геннадий
УкраинаКиев

Brunon Hołyst, Kryminologia.

Brunon Hołyst, Kryminologia., фото 1
Brunon Hołyst, Kryminologia., фото 2Brunon Hołyst, Kryminologia., фото 3
  • В наличии
  • Код: 83-7334-017-3

950 грн.

Brunon Hołyst, Kryminologia.
950 грн.
В наличииBrunon Hołyst, Kryminologia.
Купить
+380991309964
  • +380961796454
Купить
+380991309964
  • +380961796454
  • График работы
  • Адрес и контакты
возврат товара в течение 14 дней по договоренности

      Kryminologia jako nauka multidyscyplinarna koncentruje swoją uwagę na człowieku i jego środowisku. Przedmiotem jej zainteresowania są problemy w wymiarze jednostkowym i społecznym. W zakresie mikroskali rozpatrujemy indywidualne zachowania przestępne, w makroskali zaś przestępczość jako zjawisko społeczne.

      Holistyczne podejście do skomplikowanej problematyki patologii społecznej (w tym zwłaszcza przestępczości) wyznacza kryminologii rangę nauki dominującej w rozpoznawaniu obszarów zagrożeń. A zagrożenia te stale rosną. W ostatnich latach rozszerza się na całym świecie przestępczość zorganizowana, stanowiąca wielkie niebezpieczeństwo dla państwa i społeczeństwa, w tym narastający terroryzm. Światowe powiązania przestępcze istnieją w każdej dziedzinie aktywności kryminalnej: od prania brudnych pieniędzy i fałszerstw środków płatniczych do przestępstw internetowych, nielegalnego handlu narkotykami i materiałami nuklearnymi.

        Jest rzeczą ważną prowadzenie interdyscyplinarnych badań w celu ustalenia stanu faktycznego i zakresu wpływów politycznych, ekonomicznych i społecznych na kształtowanie się nowej przestępczości. Nie można już ograniczać się tylko do rejestrowania zagadnień z dziedziny symptomatologii kryminalnej. Najwyższy czas po temu, aby zająć się etiologią przestępczości.W obecnym wydaniu szczególnie dużo miejsca poświęcono analizie przestępczości.

     Криминология как наука multidyscyplinarna концентрирует свое внимание на человеке и его среде. Предметом ее интереса являются проблемы в измерении индивидуальной и общественной жизни. В области микро рассматриваем индивидуальное поведение високосные, в макромасштабе, а преступность как социальное явление. Целостный подход к сложным проблемам социальной патологии (в том числе преступности) устанавливает криминологии ранг науки, господствующей в признании областей угроз. А эти угрозы постоянно растут. В последние годы расширяется по всему миру, организованная преступность, представляющая собой большую опасность для государства и общества, в том числе к растущему терроризм. Мировое преступные связи существуют в любой сфере деятельности уголовной: от отмывания денег и подделки платежных средств для мошенничества, незаконной торговли наркотиками и ядерными материалами. Важно проведение междисциплинарных исследований с целью установления фактического состояния и степень влияния политических, экономических и социальных на формирование новой преступности. Вы уже не можете ограничивать себя только для записи вопросов в области симптоматики уголовной. Самое время назад, чтобы заняться этиологии преступности.

Характеристики
Основные
Страна производительПольша
Вид переплетаТвердый
Дополнительные характеристики
Тематикаправо, юриспруденция
Язык изданиядругой
Типпечатное издание
Вид изданияэлитарное
Информация для заказа
  • Цена: 950 грн.